Commit f00eaf72 authored by Jack's avatar Jack
Browse files

add ciceron

parent 568b365f
Pipeline #603 failed with stages
in 0 seconds
#N canvas 673 107 499 301 10;
#N canvas 673 107 651 319 10;
#X declare -lib zexy -path zexy;
#X obj 43 63 r filename;
#X msg 43 176 \; pd dsp 1;
......@@ -5865,6 +5865,11 @@
#X msg 43 226 stop;
#X text 89 225 <- stop recording sound here;
#X obj 43 23 declare -lib zexy -path zexy;
#X text 231 60 Nec hoc quidem quaero \, cur haec arbor una ter floreat
aut cur arandi maturitatem ad signum floris accommodet \; hoc sum contentus
\, quod \, etiamsi \, cur quidque fiat \, ignorem \, quid fiat \, intellego.
Pro omni igitur divinatione idem \, quod pro rebus eis \, quas commemoravi
\, respondebo. \; - Cicero \, de divinatione Livre 1 \, IX.;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 2 1 4 0;
......
#N canvas 525 228 524 355 10;
#N canvas 525 228 644 355 10;
#X declare -lib Gem -path Gem;
#X declare -lib zexy -path zexy;
#X obj 43 117 r filename;
......@@ -131,9 +131,18 @@
#X connect 14 1 9 0;
#X connect 15 0 7 0;
#X restore 43 77 pd Gem_window;
#X text 184 101 Press 'q' to destroy the Gem window. Press 's' to start
#X text 239 267 Press 'q' to destroy the Gem window. Press 's' to start
sound., f 37;
#X obj 43 50 declare -lib zexy -path zexy;
#X text 237 22 Quid scammoneae radix ad purgandum \, quid aristolochia
ad morsus serpentium possitu2014quae nomen ex inventore repperit \,
rem ipsam inventor ex somniou2014video \, quod satis est \; cur possit
\, nescio. Sic ventorum et imbrium signa \, quae dixi \, rationem quam
habeant \, non satis perspicio \; vim et eventum agnosco \, scio \,
approbo. Similiter \, quid fissum in extis \, quid fibra valeat \,
accipio \; quae causa sit \, nescio. Atque horum quidem plena vita
est \; extis enim omnes fere utuntur. Quid? De fulgurum vi dubitare
num possumus? \; - Cicero \, de divinatione Livre 1 \, X;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 7 0;
......
"""
Videmus haec signa numquam fere mentientia nec tamen cur ita fiat videmus.
- Cicero, de divinatione Livre 1, IX.
"""
import os
import shlex
import subprocess
......@@ -14,6 +19,16 @@ FILENAME_INPUT = os.environ.get('FILENAME_INPUT')
def get_output_layer():
"""
Duo sunt enim divinandi genera, quorum alterum artis est, alterum naturae.
Quae est autem gens aut quae civitas quae non aut extispicum aut monstra aut fulgora interpretantium,
aut augurum, aut astrologorum, aut sortium (ea enim fere artis sunt),
aut somniorum aut vaticinationum (haec enim duo naturalia putantur), praedictione moveatur?
Quarum quidem rerum eventa magis arbitror quam causas quaeri oportere.
Est enim vis et natura quaedam, quae tum observatis longo tempore significationibus,
tum aliquo instinctu inflatuque divino futura praenuntiat.
- Cicero, de divinatione Livre 1, VII
"""
# load the model
model = VGG16()
model.summary()
......@@ -52,6 +67,12 @@ def get_output_layer():
def start_pd(filename, width, height):
"""
Atque etiam ventos praemonstrat saepe futuros inflatum mare, cum subito penitusque tumescit,
saxaque cana salis niveo spumata liquore tristificas certant Neptuno reddere voces,
aut densus stridor cum celso e vertice montis ortus adaugescit scopulorum saepe repulsus.
- Cicero, de divinatione Livre 1, VII
"""
# cmd_pd = 'pd -open main.pd -send ";filename {}-{}-{}-{}"'.format(filename, width, height, FILENAME_INPUT)
cmd_pd = 'pd -open main.pd -audiooutdev 1 -outchannels 2 -send ";filename {}-{}-{}-{}"'.format(filename, width, height, FILENAME_INPUT)
cmd_pd2 = 'pd -open main_gem.pd -send ";filename {}-{}"'.format(filename, FILENAME_INPUT)
......@@ -62,6 +83,11 @@ def start_pd(filename, width, height):
def main():
"""
Nam et natura significari futura sine deo possunt,
et ut sint di potest fieri ut nulla ab eis divinatio generi humano tributa sit.
- Cicero, de divinatione Livre 1, VI
"""
filename, width, height = get_output_layer()
start_pd(filename, width, height)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment